2021 Board

NameDesignation
Padmashree Dr T P LahaneChief advisor
Prof Dr.Ragini ParekhChairman Scientific Committee
Dr.Preetam SamantPresident
Dr.Swapnesh SawantHon. Secretary
Dr.Ruchik ThakkarTreasurer
Dr.Keiki MehtaEditor Journal BOA
Prof Dr.Ragini ParekhVice President
Dr Sumeet LahaneJoint Secretary
Dr.Vaishal KeniaLibrarian
Dr.Usha JohariImmediate Past President
Dr.Rohit ModiImmediate Past Secretary

Managing Committee 2020-2022

Name
Dr Rakshit Galia
Dr Sumeet Lahane
Dr Kareeshma Wadia
Dr Divyagnan Sarvaiya
Dr Jinish Upadhyay
Dr Movdawalla Mayav
Dr Chaya Shinde
Dr Manish Sharma
Dr Hasnain Shikari
Dr Prachi Agashe

Ex officio Committee Members

Name
Dr Rakshit Galia
Dr Sumeet Lahane
Dr Kareeshma Wadia
Dr Divyagnan Sarvaiya
Dr Jinish Upadhyay
Dr Movdawalla Mayav
Dr Chaya Shinde
Dr Manish Sharma
Dr Hasnain Shikari
Dr Prachi Agashe

Co-opted Committee Members

Name
Dr Karobi Lahiri
Dr Nikhil Nasta
Dr Saumil Seth
Dr Sonal Jadhav